Gesinne in nood

Die KOS-KOMBUIS NG KERK GEORGE-SUID is vinnig besig om wyd en ver te trek en die sosiale media help ons natuurlik daarmee.

Dalk bly jy in die omgewing van George-Suid of hier naby en jy en jou gesin is in nood omdat julle nie meer kan kos koop nie. Kom klop asseblief aan by ons – ons wil graag help. Elke dag om 16h00 voorsien ons ʼn ete vir mense wat regtig in nood is.

Bring net jou eie bord of bakkie waarin ons die kos kan skep, jou ID en jou adres.

Óf dalk weet jy van iemand in nood wat deur hierdie kos-kombuis gehelp kan word. Moedig hulle aan om by ons aan te klop.

Óf miskien wil jy self betrokke raak en help. Ons het verseker nog hande nodig om kos te maak en wil graag ‘n paar kosspanne saamstel wat mekaar gereeld kan afwissel. Kontak een van die volgende persone:

Sarel Jacobs (083 444 5353), Lalie Delport (083 317 5505), Sean Snyman (072 908 3413), Ds. Pieter Van Santen (076 591 8390).

ʼn Laaste opsie is om ons hande sterker te maak deur ʼn skenking of donasie

Daar is verskeie voedselprojekte in die groter George wat op een of ander wyse vir mense in nood bystaan.

LOVE GEORGE is een so ‘n interkerklike projek wat baie wyer as net een spesifieke area werk. Jy is welkom om ook vir hulle te ondersteun indien jy voel dat jou bydrae eerder die groter gemeenskap moet bereik. By NG KERK GEORGE-SUID fokus ons tans net op ons onmiddellike omgewing en ook net op die voorsiening van gekookte maaltye. Baie dankie vir jou moontlike meelewing en ondersteuning.