Back

Huiswerk

Huiswerk is ‘n baie belangrike komponent in die Grondslagfase.  Dit dien as vaslegging van werk wat in die klas aangeleer is.  Huiswerk word weekliks op ‘n huiswerkblaadjie getik en in die leerders se huiswerkboekies geplak.  Hierdie boekies dien as kommunikasiemiddel tussen onderwyseres en ouer en moet elke dag deur die ouer geteken word.

‘n Aparte Leeshuiswerkboekie word ook gebruik.  Leeswoorde en sinne word hierin stap vir stap, volgens die Leesboekies,  vasgelê.

Gesondheid

Leerders mag net gesonde kos skool toe bring.

Slegs water word toegelaat om te drink.