Back

Nasorgsentrum

Die Akker Nasorgsentrum bied eksklusiewe versorging na skool-ure aan ingeskrewe Laerskool George-Suid leerders. Na die laaste skoolklok lui, word nasorgleerders in ‘n rustige omgewing gehuisves. Die meeste ouers werk voltyds en druk om saans die gesin te versorg en huiswerk te doen, kan ‘n bekommernis word.

Ons bied die volgende:
  • Gekontroleerde naskoolse studie onder voltydse toesig.
  • Verrykkingsprogramme vir kinders.
  • Noodhulp: Vlak 3
  • ‘n Veilige speelterrein.
  • Toegang tot alle sportaktiwiteite op die skoolterrein.