Back

Geanker in ons waardes

Die karaktertransformasie program is ‘n integrale deel van die beginsels wat ons by Laerskool George-Suid uitleef.  Hierdie verskillende waardes vorm ‘n belangrike deel van elke leerder se opvoeding.

Indien ons ‘n goeie burger van ons land is, sal ons betroubaar, regverdig en verantwoordelik optree.  Ons sal vir ander mense omgee en ons sal hul met respek behandel.  Hierdie waardes is die eienskappe van ‘n goeie karakter waarmee elke kind toegerus behoort te word!

Waardes van ons skool

Die etos van die skool rus op vier pilare, naamlik:

Geestelik, Akademie, Sport en Kultuur.

Ons kan met trots sê dat al vier pilare in ons skool ewe sterk staan met die gepaardgaande aanleer van die volgende waardes:

Respek, omgee, burgerskap, regverdigheid, betroubaarheid en verantwoordelikheid.