Back

Rekenaaronderrig

Die Rekenaarsentrum beskik ook 40 rekenaars wat deur leerders en personeel gebruik kan word. Die sentrum is ook toegerus met ‘n dataprojektor en luidsprekers wat lesaanbieding vergemaklik en leerders stimuleer.

Die gr. 4 tot 7-klasse ontvang elk ‘n uur-periode rekenaaronderrig per week.

Die volgende programme word met sukses gebruik om leerders se rekenaarvaardigheid te bevorder. Leerders word toegerus om die volgende programme met gemak te kan gebruik:

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Publisher en Outlook.

Ander programme wat as vaslegging en ontwikkeling gebruik word:

Cami Wiskunde, Cami Lees, Cami Perseptueel, MS Encarta, Paint en Internet Explorer.

Dikwels word take en opdragte wat in die akademiese klasse gedoen word, in die Rekenaarsentrum aangespreek en opgevolg. Leerders word blootgestel aan die internet. Hul word onderrig om die internet as “Google engin” te gebruik, onder andere ook wanneer gr. 7’s aan hul Webquest-opdragte werk. Hul maak ook graag van die geleentheid gebruik om interne eposse te stuur.

Leerders kry geleentheid om na skool in die Rekenaarsentrum navorsing te doen en aan take te werk.