Back

Koekeloer

Aan die begin van ‘n jaar, binne die eerste skoolweek, word daar ‘n inligtingsaand vir ouers in die onderskeie klaskamers gehou. Ouers kry dan geleentheid om met die onderwyser/es kennis te maak en inligting oor klaskamerpraktyke te ontvang. Belangrike inligting word op hierdie inligtingsaand deurgegee en ‘n oorsig oor die jaar se akademie word gedek.

Aan die einde van die 1ste, 2de en 3de kwartaal hou die Grondslagfase-personeel ‘n Koekeloerdag. Met hierdie ouerdag is ouers welkom om, sonder ‘n spesifieke afspraaktyd, sy/haar seun/ dogter se boeke in die klas te kom besigtig.

Aan die einde van die jaar word spesifieke afsprake met ouers van leerders wat meer tyd benodig, gemaak.

Indien nodig sal personeel ouers deurlopend kontak om hul op hoogte van leerders se vordering te bring.