Back

#WenAsJyKan

Sport is die mini-oefenterrein vir waardes en norme vir aanvaarbaarheid deur die portuurgroep. Dit is ook die vestiging van die selfkonsep en eie identiteit van sosialisering, karaktervorming en leierskap.

Die opvoedkundige implikasies hiervan is legio bv. eerlikheid, regverdigheid, selfdissipline, moed, deursettingsvermoë, selfbeheersing, spangees, konsentrasievermoë en kameraadskap.

Die mens se behoefte om te kompeteer en te presteer word duidelik wêreldwyd in sport weerspieël. Die kameraderie en plesier wat uit deelname aan sport voortspruit, is voor die hand liggend. Neem deel en word deel van die groter Laerskool George-Suid gemeenskap.

Wen as jy kan, maar verloor soos ‘n man!

Sportdrag

LGS SPORT HEMPIE:
Dogters: Mouloos met kraag (mag ook die kraaghemp met moue vir LO dra).
Seuns: Kraaghemp.

LGS SPORT BROEKIE:
Die swart LGS sport broekie of gewone swart oefenbroekie (sonder logo of naam van skool) word saam met die hempie gedra.

Indien Gr. 1 tot 6-leerders die korrekte LO-drag tydens LO-periodes dra, is dit nie nodig dat hul na afloop van LO-periodes weer skooldrag aantrek nie.

Indien leerders gedurende die winter hul skoolsweetpak met die LO-hempie tydens LO-periodes dra, is sokkies en tekkies daarby verpligtend.

Daar word van leerders verwag om die korrekte kleredrag tydens LO periodes te dra.

SWEETPAK: 
Swart sweetpakbroek met geel strepie (“piping”) langs die sye.
Swart reënbaadjie.
Sokkies en tekkies is  verpligtend.

PETTE:
Swart pette met Loerie-logo.

Swart LGS sport broekie.
Atletiekfrokkie.

Tekkies (spykerskoene) met wit sokkies (opsioneel).

Slegs ‘n rugby broek. Wedstrydtuie word voorsien.
Oefeninge: Enige T-hemp of rugbytrui.

0/11A en 0/13A-Spanne: Geborgde drag vir wedstryde.
Rugbypet: 0/13A-Span

Netbalrompie.
Netbalbroekie (sjoebroekie).
LGS-sport hempie (mouloos).
Tekkies met kort, wit sokkies.
0/11-Span: Geborgde drag vir wedstryde.
0/13A-Span: Geborgde drag vir wedstryde.

Alle spelers dra die LGS LO-drag met hokkiesokkies (swart met geel strepe).

Seuns:  Swart LO-hemp en broek. 

Dogters:  Swart LO-hemp en rompie.

Leerders voorsien hul eie toerusting:  stok, bal, mondskerm, stoksak.

Die doelwagters se beskermde drag word deur die skool voorsien.

o/13A-spanne dra geborgde klere.

Wit kortbroek.
0/13A-Span: Wit langbroek en wit geborgde hemp.

Alle ander spanne: LGS sport hemp.

Swart LGS Pet: Erkenning vir prestasie.

Seuns: Swart LGS sport broekie met wit LGS kraaghemp.
Dogters: Netbalrompie of LGS sport broekie met wit moulose hemp.
Tekkies met kort, wit sokkies.

Seuns: Swart speedo of “second skin” vir galas.
Dogters: Swart eenstuk swembroek.
Geel of swart swempet (verpligtend vir swem).
Swembril (opsioneel net vir swem).
LGS sport hempie.
Swart LGS sport broekie.

Swart LGS sport broekie.
Swart LGS sport hempie.
LGS pet.
Tekkies met kort, wit sokkies (opsioneel).

Wit LGS kraaghemp.
Swart LGS sport broekie.
Tekkies/gholfskoene met wit sokkies.

Junior Sport

Maandae & Woensdae

Graad 1 Rugby & Netbal 12:15-12:50

Dinsdae & Donderdae

Graad 2 Rugby & Netbal 12:15-12:50

Skaak: Dinsdae & Vrydae 14:00-15:00

Hokkie word in die derde kwartaal beoefen.

Tennis & krieket word in die eerste & vierde kwartaal beoefen.

Senior Sport

Laai die sportrooster vir die kwartaal af.

Sportbeleid