Back

Mnr. Sas du Plessis

JONG LOERIES

‘n Handtekening is eie aan jou. Niemand anders se handtekening lyk presies soos joune nie. Wanneer jy ‘n positiewe bydra maak tot iemand anders se lewe, skryf jy jou naam oor hul harte.

LEIER LOERIES

Die mooiste eienskap van diegene wie groot droom, is dat oud word nie relevant is vir die ewig-jonk van hart nie. Soos elke droom hul wegvoer op ‘n nuwe avontuur, vervaag ouderdom in die verte. Laat God toe om jou drome te gee wat jou deur ‘n leeftyd en daarna sal dra.

#VOLBLOEDLOERIES

Ons is nie net ‘n span nie, maar ‘n familie. Ons kyk met ander oë na mekaar. Lojaliteit raak sterker wanneer jy deel van ‘n familie word. Passie groei wanneer jy ‘n familie word. Nederigheid tree in wanneer jy ‘n familie word. Vertroue vestig wanneer jy ‘n familie word. Liefde vir mekaar ontwikkel wanneer ‘n span ‘n familie word. ‘n Span word ‘n familie met geloof as fondasie, eenheid as wapen, opoffering en nederigheid ‘n gegewe, en liefde die dryf.