Back

#Rekenaarboffins

GR. 1 – 3

Leerders besoek die Rekenaarsentrum 1 keer per week waar ‘n verskeidenheid rekenaarvaardighede aangeleer en vasgelê word.

Cami-oefeninge vir Wiskunde kombinasies word vir vaslegging gebruik.