#Rekenaarboffins

GR. 1

Leerders kry geleentheid om in die klas op skootrekenaars te werk. Cami-oefeninge vir Wiskunde-kombinasies word as vaslegging gedoen.

GR. 2

Elke klas beskik oor ‘n klasrekenaar waar leerders geleentheid kry om vaslegging van Wiskunde te doen.

GR. 3

Elke klas beskik oor ‘n klasrekenaar waar leerders geleentheid kry om vaslegging van Wiskunde te doen. Leerders besoek ook 1 keer per week die Rekenaarsentrum waar ‘n verskeidenheid rekenaarvaardighede aangeleer en vasgelê word.