Back

Ons besonderhede

Betaling kan ook per EFT in die skool se bankrekening gemaak word. Produkte kan by die klerebank afgehaal word met ‘n bewys van betaling.

Bankbesonderhede

Nedbank tjekrekening
Laerskool George-Suid
George-tak: 162-645
Rekeningnommer: 1626 033 560
Verwysing: Kind se naam & van / Loeriewinkel