Back

#DroomGroot

Redenaars word reeds aan die einde van elke jaar deur klasonderwysers identifiseer om die daarop volgende jaar deel te neem. Hul ontvang spesifieke ATKV onderwerpe waaruit hul ‘n finale keuse kan maak.

Toesprake word privaat geskryf en deur Me. Du Plessis nagegaan en goedgekeur. Redenaars kry voldoende geleentheid om die toesprake aan haar voor te dra sodat hul gemaklik is wanneer die tyd aanbreek om op te tree.

REDENAARSKOMPETISIES

Interne kompetisie: einde van die 1ste kwartaal. Die doel van hierdie kompetisie is om graadwenners te bepaal. Hierdie graadwenners kry geleentheid om aan die ATKV-Redenaarskompetisie deel te neem.

ATKV-Redenaarskompetisie: 1ste rondte: 2de kwartaal.

ATKV-Redenaarskompetisie: 2de rondte: 2de kwartaal. Redenaars ding mee teen Redenaars uit die Oos- en Suid-Kaap.

ATKV-finaal: 3de kwartaal.

Indien Redenaars by bogenoemde kompetisies deurgedring het, kry hul geleentheid om aan die finaal deel te neem. Hierdie is ‘n landswye kompetisie. Kontantpryse kan met hierdie kompetisie gewen word.

Ons skool spog elke jaar met deelnemers wat tot op Nasionale Vlak deelneem asook leerders wat pryse ontvang tydens hierdie kompetisies.

By die Erkenningsaande word leerders met ‘n sertifikaat beloon. Die beste junior, sowel as senior redenaars sal ‘n trofeë ontvang.

SAMEROEPER:

Me. I du Plessis