Back

#OnsKanHelp

GR. R

Gr. R-personeel identifiseer leerders wat ouditiewe probleme ondervind en verwys hul na die Leerondersteuning onderwyseres.  Die Leerondersteuning onderwyseres werk met hierdie leerders deurdat sy ‘n Fonologiese program volg om te verseker dat hul aan die einde van hul gr. R-jaar skoolgereed sal wees.

GRONDSLAGFASE

Gr. 1 – 3 se formele onderrig behels ondersteuning in Afrikaans – Lees, Klanke en Wiskunde.

INTERMEDIÊRE FASE

Die Gr. 4 leerders word ondersteun in Afrikaans – Spel en Lees en Begrip

#Intervensie

INTERVENSIE-KLASSE

Aan die begin van elke kwartaal word gr. 1 tot 7 leerders, wat akademies nie die mas opkom nie, geïdentifiseer, en ook tussendeur by die SGOS-vergaderings gemonitor. ‘n Brief word aan die ouers gestuur waarin hul hul toestemming moet verleen dat die leerder die ekstra klasse gereeld sal bywoon.

Intervensieklasse word twee keer per week na skool aangebied. Begrippe waarmee die leerder probleme het, word hier vasgelê.

LEERONDERSTEUNING ONDERWYSER    

Ondersteuning begin by die klasonderwyser. Dit kan ekstra werk wees om tuis te doen, verduidelikings in die klas of enige iets wat die onderwyser ekstra doen om die leerder te help. Indien die onderwyser sien dat die leerder steeds sukkel, kan hy/sy addisionele hulp aanvra.

Petronel le Roux