Back

Waar dit alles BEGIN het

Vanaf 15 Januarie 1960 tot 9 Mei 1966 het George-Suid voorbereidingskool in die kerksaal gefunksioneer. Die eerste skoolhoof, Mej. Stella Louwrens onthou dat almal vreemd en verward was met die oor- en intrekkery. Ds. Carinus moes help om ‘n skapie wat op vlug geslaan het terug te bring na die kudde. Een outjie het haar soos ‘n skaduwee gevolg en uiteindelik sy nood gekla: ‘Antie, wannir val ons yt?

1961 was Republiekfeesjaar. Die hele dorp het saamgewerk aan die groot optog, en die skool se bydrae was ‘n groot sierwa met reuseboeke wat die nuwe leerplan en vakke bekend gestel het met o.a. Leesonderrig, Slagorkes en Omgewingsleer.

In 1962 skryf en verwerk Mej. Louwrens die Engelse Pantomime Cinderella waaraan al die kinders in die skool deelneem.

‘n Kersspel is aangebied in 1963.  Engelse, Afrikaanse en selfs Latynse kersliedere is gesing. Mev. Van Schalkwyk onthou nog hoe hulle tot hul ontsteltenis ontdek het dat Ó come all ye faithful’ ontaard in ‘Kom al julle vuilvoete’.

Voorbereiding George-Suid het op ‘n humoristiese wyse die Munisipale sirkus voorgestel by die inwyding van die nuwe Burgersentrum in 1964.

In 1965 neem mnr. G.G. Oosthuizen leisels oor by mej. Louwrens. Die kerksaal word al meer ontoereikend – wanneer dit te chaoties beknop en raserig word, het die onderwysers beurtelings uitgewyk na die boom agter die saal!  Daar word so gou moontlik met die bouwerk van die nuwe skool gemaak.  Mnr. Chris Heunis neem die hoeksteenlegging op 2 Oktober 1965 waar, en in Januarie 1966 word die nuwe gebou betrek.  Die Voorbereiding Skool George-Suid het gegroei tot ‘n laerskool, st.2 en kom 3 in 1966 by, en die jaar daarna ook st. 4 en 5.

Op 14 Mei 1966 is die nuwe skoolgebou amptelik geopen deur mnr. G.J. Lubbe, L.U.K. Min. J.C. Heunis was die eerste voorsitter van die skoolkomitee vanaf Januarie 1960 tot Maart 1966.  Dr. H.F. Conradie het hom opgevolg vanaf Maart 1966 tot Julie 1973.

Kermis word gehou en Pinochio is opgevoer in 1967.  Die opbrengs is gebruik om L.O. apparaat aan te koop.

Die eerste Hulpklas word ingestel in 1968. Die eerste rugbyspanne vir rugbyliga word ingeskryf. ‘n Puik gimnastiekvertoning word gehou – 2000 kaartjies word verkoop.

In 1969 word ‘n verskeidenheidskonsert gehou waartydens Sneeuwitjie opgevoer word.  Die leerlingtal groei na 426. ‘n Skolierpatrollie word ingestel.

 

1970 word ‘n naweektoer na Port Elizabeth met besoeke aan die slangpark, museum en oseanarium gereël waarna die leerlinge per skip na Kaapstad reis en per trein terugkeer . Die S.A. Vaal skommel só in die stormsee dat niemand die uitstekende spyseniering kon geniet nie! 30 Oktober onderneem die onderwysers ‘n groot staptoer en samel R300 in. Saam met die fondse van die kermis, is nuwe saalgordyne aangekoop.

Die groot skoolkonsert word rondom ‘n kampvuur aangebied in 1971.  ‘n Groot hoeveelheid kinders vertrek na Kaapstad vir die Republiekfeesvieringe en meet terselfdertyd ook kragte teen Tiervlei se voetbal- en netbalspanne.

Nog meer uitgebreide toere word onderneem na Worcester, per sneltrein na Pretoria, Lourenco Marques en na Durban waar hulle 3 dae in ‘n hotel tuisgaan in 1972.

1973 is Groen Erfenis- en Langenhovenjaar waaraan reg moes geskied.  Bouwerk word aangepak vir verdere uitbreiding aan die skool.

‘n Studietoer word onderneem na die Krugerwildtuin, Laeveld, Mosambiek en Swaziland in 1974.

Zilda Venter word in die S.W.D. gimnastiekspan opgeneem in 1975 waarna sy gekies word vir ‘n gimnastrade in Berlyn.  Die operette, “GELUKKIGE ASJAS” word opgevoer.

Die eerste skoolbussie word aangekoop in 1976.  Daar word op groot skaal kermis gehou met optogte en trompoppies en ‘n sierwa in die vorm van ‘n reuse mandjie blomme.

Die 2000ste leerling word ingeskryf: Dirk Jooste.  Kunsfees word gehou in 1977.

In 1978 word die skaakkampioenspeler Martin Odendaal by die skool ingeskryf.  Die leerlingtal styg tot 520 leerlinge. ‘n Tweede sportveld langs die kerksaal word voorberei.

In Junie 1979 begin die eerste Pre-primêre klassie funksioneer asook die na-skoolsentrum.

1980 is die mondigswordingjaar van Laerskool George-Suid.

Kunsmatige ontploffing-, brand- en ontruimingsoefeninge word ingestel in 1981.

Die swembad word gebou teen die koste van R 35 000 wat deur die skool, ouers en voormalige ouers ingesamel is in 1982.

1983 word ingewy deur ‘n heerlike swemgala.  “Skoenmaker Stillewater”word opgevoer.

In Junie 1984 was die opskrifte van die plaaslike koerant “LAERSKOOL GEORGE-SUID NEEM AFSKEID” toe mnr. G.G. Oosthuizen afgetree het na 41 1/jaar in die onderwys,  waarvan hy 19 1/jaar by Laerskool George-Suid deurgebring het.  Die geesdrif en ywer  waarmee hy die skool tot groot hoogtes- en ‘n maksimum van 632- gevoer het, kan nooit na waarde geskat word nie. Mnr. N. Marais neem die sleutel oor by mnr. G. Oosthuizen.


1985 is die jaar van verandering: re-organisasie, en die masjien! Die skool kry o.a. rekenaars, ‘n T.V. stel met video apparaat en kamera, ens. ens. ‘n Puik konsert word gehou waartydens die skool se groei en al die aktiwiteite wat aangebied word op besondere wyse uitgebeeld is, en dank en waardering is betuig aan die vorige twee skoolhoofde.Twee nuwe opslaankamers is alreeds intussen tot die skoolgebou toegevoeg, en die biblioteek is verbreek en verander na ‘n mediasentrum; ten volle toegerus met kluis , klankdigte kamer, apparaat- werkruimte vir die personeel en selfs uitstallingslokaal.

Mnr. Thys Harmse neem die leisels oor by Mnr. Nicol  Marais.  Personeelkamer word opgetooi  en die nuwe “Watsons” ontvangslokaal word aangebou.

‘n Doeltreffende siekeboeg word ingerig en word gelukkig nie baie gebruik nie.  Die twee-weeklikse nuusbrief, Loerienuus, vul ‘n belangrike kommunikasie-kanaal tussen die skool en die ouers en word positief ervaar.

‘n Volwaardige skoolkoerant, KOEKELOERIE, het vanjaar 2 keer verskyn en presteer in die landswye kompetisie vir skoolkoerante deur ‘n algehele 3de plek en ‘n Beste Sakeplan te wen.  Ons stoutste verwagtinge is oortref met hierdie prestasie.

2000 sal altyd onthou word vir die koms van die millennium en ons eie milligraadjies, met ‘n spesiaal-ontwerpte hempie om hulle 1ste skooljaar nog meer spesiaal te maak.

Twee besondere rugbyspanne het kameras laat flits en video-opnames laat rol – die Pre-primêre spanne Aasvoëls en Raasvoëls het met hulle eie geborgde truie gesorg vir vele hoogtepunte.  (Toekomstige Bokkies?)

REVUE 2000 – LEWE NOU – het met 600 leerders wat deelgeneem het, gesorg vir ‘n algehele hoogtepunt. Die tema en fokus was Uitkomsgebaseerde Onderwys met ‘n kykie van die oue na die toekomstige.

940 leerders sluit die jaar af by Laerskool George-Suid.