Back
LGS Formele Skoolwapen

Visie

Laerskool George-Suid, ‘n trotse Afrikaanse skool met ‘n ryke geskiedenis en tradisies. Die skool is geleё tussen die pragtige Outeniquaberge en die Indiese Oseaan. By Laerskool George-Suid glo ons dat uitnemendheid by omgee begin en dat kinders in ‘n positiewe omgee omgewing floreer. Laerskool George-Suid was in 2020 sestig jaar oud. Vanaf 1960 – 2020.

Droom groot. Werk Hard. Gee om.

Waardes van ons skool

Die etos van die skool rus op vier pilare, naamlik:

Geestelik, Akademie, Sport en Kultuur.

Ons kan met trots sê dat al vier pilare in ons skool ewe sterk staan met die gepaardgaande aanleer van die volgende waardes:

Respek, omgee, burgerskap, regverdigheid, betroubaarheid en verantwoordelikheid.

Missie

Om meer te doen as net ons plig, meer as wat ander van ons verwag. Dit is waaroor uitnemendheid gaan!

Dit word behaal deur te strewe na en vol te hou met die hoogste standaarde deur te kyk na die kleinste besonderhede.

Om die ekstra tree te loop vir al ons leerders en al ons onderwysvennote.

Uitnemendheid beteken om ons bes te doen:  in alles, altyd!

Filosofie

Die Beheerliggaam, Personeel en ouers van Laerskool George-Suid glo in hoë kwaliteit akademiese onderrig, ‘n gebalanseerde, kultuur eie onderwysbenadering, die daarstelling van ‘n gebalanseerde leerderkorps en ‘n Christelike karakter vir die skool met die gepaardgaande waardes en norme met die reg tot individuele godsdiensvryheid.

Ons glo ook in billike en regverdige dissipline waar leerders insette kan lewer en ons glo om diensbaar in ons gemeenskap te wees en te streef na groter ouerbetrokkenheid.