Back

#WerkHard

Huiswerk is ‘n baie belangrike komponent in die leer.  Dit dien as vaslegging van werk wat in die klas aangeleer is.  Huiswerk word beplan en daagliks aan leerders deurgegee.  Leerders is verantwoordelik om self hul huiswerk van die bord af, in hul huiswerkboekies, te skryf.

Die volgende vakke sal gereeld in terme van huiswerk aangespreek word:  Afrikaans, Engels en Wiskunde.

Die huiswerkboekies dien as kommunikasiemiddel tussen onderwyser en ouer en moet  deur die ouer gekontroleer word.