Back

Vlerke

Laerskool George-Suid is trots geanker in sy waardes en streef na uitnemendheid op alle gebiede.

As gemeenskapskool is die ontwikkeling en bemagtiging van leerders, personeel, bestuur en ouers, prioriteit.

Hierdie werkswyse word uitgebrei deur die vestiging van Vlerke. Vlerke bied vars en waardevolle verrykinggeleenthede aan individue en professionele persone.

Registreer nou om deel te word van die nuwe gemeenskap.

Gee jou drome Vlerke.

OmgeeLoeries

As een van ons skool se waardes, het ons ‘n sterk fokus op OMGEE.

Die OmgeeLoeries is deurentyd besig om behoeftes en moeilike situasies te identifiseer.  Binne skoolverband word daar hulp en ondersteuning aan behoeftige gesinne,  skole en ondernemings in ons onmiddellike gemeenskap tydens nood-omstandigehede verleen.

Ons moedig ons ouers aan om betrokke te raak waar dit saakmaak.

Ondersteuners

Hierdie groep ouers het ten doel om die skool se fasiliteite te verbeter en leerders wat buitemuurs presteer finansieël te ondersteun.

Die Ondersteunersklub funksioneer egter nie losstaande van die skool nie en staan steeds onder die jurisdiksie van die Beheerliggaam, d.w.s. alle aksies moet in vennootskap met skool en volgens skool se behoeftes tot voordeel van die skool en sy leerders aangepak word.

LGS-Ondersteuners-Logo
LGS-Loerie-Trust-Logo

Loerie Trust

Laerskool George-Suid het in 2020 sy 60ste bestaansjaar gevier te midde van die pandemie. Ten spyte van voortdurende uitdagings tydens hierdie vreemde omstandighede en die jare wat gevolg het, is ons skool doelgerig en vasbeslote besig om geleenthede te probeer skep wat tot voordeel van almal betrokke, kan wees.   Ons koester steeds ‘n volhoubare visie vir die toekoms en is trots daarop om deel van ‘n hegte Loerie-gemeenskap te wees.

Hiermee wil ons graag vir u as omgee-ouers (van huidige en oud-leerders), asook besighede en vriende in George en omgewing, inlig oor ons Loerie-Trust.

Die Loerie-Trust het ten doel om die skoolbeheerliggaam te ondersteun met hulle buitengewone visie om verskeie doelwitte te bereik.  Alle fondse wat hierdie Trust inbring, word direk weer teruggeploeg in Laerskool George-Suid (o.a:  projekte, terrein, sport, kultuur, akademie en leerders)

Hiermee ‘n vriendelike uitnodiging om, indien moontlik, betrokke te raak en sodoende ‘n waardevolle bydrae tot LGS se sukses vir die volgende 60 jaar te maak.

Ons dank u by voorbaat!

Chomp Ouers

CHOMP is die afkorting vir Christus Help Ons Met Probleme!

As medegelowiges roep ons die Here se naam aan. Gebedsversoeke kan aan ons deurgegee word. Ons kan waarlik getuig van die Here se werkende hand in ons skool. Daar is ‘n gebedsboks in elke klaskamer. Wanneer ons hierdie gebedsversoeke ontvang, doen ons voorbidding vir die spesifieke leerder en/ of aangeleentheid. Personeel en ouers is ook welkom om ‘n epos-gebedsversoek aan die volgende adres te stuur: onsbidvirjou@gmail.com. Alle versoeke sal vertroulik hanteer word.

Ons wil graag ‘n veilige hawe skep waar almal die vrymoedigheid sal hê om ons te nader met hul behoeftes sodat ons dit aan die Here kan opdra. Indien die Here dit op iemand se hart lê om deel te wees van hierdie gebedsgroepie, is daardie persoon baie welkom om by ons in te skakel.