Back

#Rekenaarboffins

Die Rekenaarsentrum beskik ook 40 rekenaars wat deur leerders en personeel gebruik kan word. Die sentrum is ook toegerus met ‘n dataprojektor en luidsprekers wat lesaanbieding vergemaklik en leerders stimuleer.

Die gr. 4 tot 7-klasse ontvang elk ‘n uur-periode rekenaaronderrig per week.

Die volgende programme word met sukses gebruik om leerders se rekenaarvaardigheid te bevorder. Leerders word toegerus om die volgende programme met gemak te kan gebruik:

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Publisher en Outlook.

Ander programme wat as vaslegging en ontwikkeling gebruik word:

Cami Wiskunde, Cami Lees, Cami Perseptueel, MS Encarta, Paint en Internet Explorer.

Dikwels word take en opdragte wat in die akademiese klasse gedoen word, in die Rekenaarsentrum aangespreek en opgevolg. Leerders word blootgestel aan die internet. Hul word onderrig om die internet as “Google engin” te gebruik, onder andere ook wanneer gr. 7’s aan hul Webquest-opdragte werk. Hul maak ook graag van die geleentheid gebruik om interne eposse te stuur.

Leerders kry geleentheid om na skool in die Rekenaarsentrum navorsing te doen en aan take te werk.g

Laerskool George-Suid het tydens die inperkingstydperk begin om van die aanlyn Cami program gebruik te maak.  Dit beteken ons leerders met internet toegang kan van hul huise af inskakel en voortgaan met hul Cami-Wiskunde en perseptuele oefeninge wat deur hul onderwysers opgestel word.  Vir die leerders wat met Wiskunde sukkel, bied hierdie program die geleentheid vir ekstra vaslegging van Wiskundige begrippe en vaardighede en vir ons begaafde leerders bied dit verdere uitdagings.

Laerskool George-Suid maak ook van ‘n aanlyn platvorm waarop alle lesse, aktiwiteite, video’s, take en memorandums gelaai word gebruik, sodat ons leerders wat nie by die skool kan wees nie op datum kan bly met hulle skoolwerk.