Back

#TeamLGS

Laerskool George-Suid se Skoolbeheerliggaam is ‘n dinamiese groep ouers en personeel wat deur die ouers van die skool verkies word. Die skool is bevoorreg om staat te kan maak op ouerbetrokkenheid. Die samestelling van die Beheerliggaam is as volg: vyf ouers, twee opvoeders, een nie-opvoeder en die Skoolhoof (ex officio).

BEHEERLIGGAAM 2021 – 2024

Voorsitter: Mnr. Servaas de Kock
Onder-voorsitter: Ds. Johann Winterbach
Tesourier: Mnr. Lou van Niekerk
Sekretaresse: Me. Mariet Boshoff
Dissiplinêre aangeleenthede: Adv. Alfred Schmidt
Infrastruktuur: Me. Jeanine van der Merwe
Akademie: Me. Mariet Boshoff
Bemarking: Me. Anja Swart
Sport en Kultuur: Me. Irene 
Skoolhoof: Mnr. Sas du Plessis
Voorsitter:
Servaas de Kock
Onder-voorsitter:
Ds. Johann Winterbach