Back

#TeamLGS

Laerskool George-Suid se Skoolbeheerliggaam is ‘n dinamiese groep ouers en personeel wat deur die ouers van die skool verkies word. Die skool is bevoorreg om staat te kan maak op ouerbetrokkenheid. Die samestelling van die Beheerliggaam is as volg: vyf ouers, twee opvoeders, een nie-opvoeder en die Skoolhoof (ex officio).

Voorsitter: Mnr. Lou van Niekerk

Ondervoorsitter & Infrastruktuur: Me. Jeanine van der Merwe

Tesourier: Mnr. FC de Wet

Sekretaresse: Me. Lelanie van Gass

Personeel, Ontwikkeling en Welstand: Me. Sanet Grobler

Beleggings, Ontwikkeling en Turaco Trust: Mnr. Chris-Jan Venter

Sport en Kultuur: Me. Irene du Plessis

Tegnologie en Loerieweb: Me. Mariet Boshoff

Skoolhoof: Mnr. Sas du Plessis

Akademie (Gekoöpteer): Me. Barbara Albertyn

Bemarking en Identiteit (Gekoöpteer): Me. Anja Swart

Voorsitter:
Mnr. Lou van Niekerk
Ondervoorsitter:
Jeanine van der Merwe