#KleinLoeries

Aangesien graad R die eerste jaar van ‘n kleuter se lewe is wat hy/sy by ‘n meer formele akademiese  program moet inskakel, wil ons dit graag vir hulle so aangenaam as moontlik maak. Daarom is ons leuse:  “Speel-speel leer ons.”

  • Die doel van graad R is om die kind skoolgereed te maak vir graad 1 en terselfdertyd die kind die geleentheid te gee om in totaliteit te ontwikkel, naamlik sosiaal, emosioneel en kognitief.
  • Tydens hierdie jaar word leerders met leerprobleme en ontwikkelings-agterstande geïdentifiseer en na die betrokke terapeute verwys vir hulp.

Laerskool George-Suid se Pre-primêr bestaan uit 2 afdelings, nl.:

  • Pre-Graad R  (2 klasse)
  • Graad R  (4 klasse)

VEILIGHEID

  • Klimapparaat en die tuin word gereeld nagegaan vir die veiligheid van die leerders.
  • Prosedures oor die behandeling van ‘n besering is in Laerskool George-Suid se algemene beleid oor veiligheid vervat.
  • In geval van gevaar is ‘n noodplan vir ontruiming.