Back

#KleinLoeries

Speel is die taal van ‘n kind.  Hier praat ons die taal van kinders en leer ons speel en ontdek deur musiek, sang, kuns en dans, beide binne en buite die klaskamer.

Elke jong brein het beweging nodig om te ontwikkel en daarom glo ons aan spring, swaai, klouter en bons om kognitiewe en motoriese vaardighede te bevorder.

Laerskool George-Suid se Pre-primêr bestaan uit 2 afdelings, nl.:

  • Graad RR (4 klasse)
  • Graad R (5 klasse)

Graad RR

Ons Graad RR-klassies is by Tuinedal gemeente op hul eie kampus.  Dit is ‘n veilige, rustige omgewing met meer as genoeg spasie waar kinders kan speel, hardloop en ontdek.

  • Graad RR is ‘n lekker jaar van baie pret waar die meeste vaardighede terloops aangeleer word. Dit is hier waar ‘n liefde vir leer en skoolgaan ontstaan.

Graad R

Aangesien graad R die eerste jaar van ‘n kleuter se lewe is wat hy/sy by ‘n meer formele program moet inskakel, wil ons dit graag vir hulle so prettig moontlik maak.  Daarom is ons leuse:  “Speel-speel leer ons.”

  • Die doel van graad R is om kleuters die geleentheid te gee om in totaliteit te ontwikkel, naamlik sosiaal, emosioneel en kognitief. Dit is die voorbereiding vir Graad 1.

Tydens hierdie jaar is dit al moontlik om leerders met leerprobleme en ontwikkelings-agterstande te identifiseer en na betrokke terapeute vir ondersteuning te verwys.